Prowadzenie obsługi księgowej osób fizycznych i prawnych,
  Przygotowanie i prowadzenie ewidencji oraz raportów (rocznych i okresowych),
  Prowadzenie i przejęcie ksiąg z poprzednio stosowanych systemów księgowych,
  Przygotowanie i złożenie rocznych deklaracji podatkowych klienta;


   W ramach Nowości proponujemy Państwu rejestracje znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej...

dowiedz się więcej

 

13/02/2011
Każda usługa może być wykonana taniej lub drożej, w takim przypadku decyduje jakość, a jeżeli jakość jest taka sama a cena niższa?

dowiedz się więcej